• Karbonkel behandeling

  Karbonkel behandeling echt nodig?

  Ja, een karbonkel behandeling is meestal echt nodig!

  Daar waar een onschuldige steenpuist meestal vanzelf geneest is er bij een karbonkel puist vrijwel altijd medisch ingrijpen vereist. Dit ondanks het feit dat een karbonkel simpel gezegd een groep steenpuisten samen is. De omvang van een negenoog is dermate groot, dat zo’n karbonkel gezondheidsrisico’s veroorzaakt.

  Dit is zeker het geval wanneer een karbonkel zich in de nek of achter het oor bevindt, dan mag behandeling niet achterwege blijven. Op deze locatie nabij het hoofd kunnen de bacteriën relatief makkelijk de hersenen binnendringen. Dit risico verloopt dan  via de bloedbaan, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben.

  Bij uitblijven van adequate behandeling is het risico van overlijden aan de gevolgen van een karbonkel aanwezig. Neem de aandoening daarom altijd serieus, zonder goede behandeling kan een karbonkel fataal zijn. De beste behandelmethode hangt naast de karbonkel grootte ook af van de oorzaak.

   

  Formaat karbonkel en negenoog behandeling

  Welke behandeling een karbonkel nodig heeft, is grotendeels afhankelijk van het formaat van de negenoog. Hoe groter de karbonkel, hoe groter het risico van inwendige bacteriële verspreiding, al dan niet via de bloedbaan. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen, een risico dat dus zeker aanwezig is wanneer de karbonkel zich nabij de hersenen bevindt.

   

  Behandeling kleine karbonkel

  Wanneer een karbonkel klein is tot relatief klein, en op een niet gevaarlijke positie zit, is antibiotica of zelfs geen enkele behandeling soms al voldoende behandeling. De werkzame stof antibiotica moet de bacterie die de karbonkel veroorzaakt doden. Lees meer over de mogelijke oorzaak van een negenoog.

  Antibiotica wordt vaak gebruikt om een bacterie infectie te bestrijden, net zoals bij behandeling van de Ziekte van Weil. Zijn alle schadelijke  bacteriën gedood, dan hoeft het lichaam zelf alleen nog maar de pus op te ruimen. Na enkele dagen behandeling zal de karbonkel al grotendeels verdwenen zijn. Indien mogelijk is de aandoening voorkomen aanbevolen.

  Kleine ingrepen zoals een onderhuidse puist verwijderen kunt u ook door een huidspecialist laten verrichten.

   

  Behandeling grote karbonkels

  Wanneer een karbonkel groot tot vrij groot is, dan brengt dit risico’s met zich mee voor de gezondheid van de patiënt. Als een karbonkel onder grote druk komt te staan, kan deze knappen. Wanneer dit knappen van een karbonkel aan de buitenkant huid is, dan hoeft dit geen ernstige gevolgen te hebben zolang de huid schoon gehouden wordt. Een Ervaren huidspecialist kan deze ingreep goed behandelen.

  Het kan echter ook voorkomen dat er als gevolg van knappen van de negenoog pus naar binnen toe lekt, richting het weefsel en de bloedbaan. Bacteriën in de bloedbaan kunnen daar verschillende aandoeningen veroorzaken. Wanneer de karbonkel achter het oor of in nek zit, kan een bacterie in de bloedbaan in ernstige gevallen zelfs voor herseninfecties zorgen. Dergelijke herseninfecties zijn potentieel fataal, maar met juiste behandeling goed te voorkomen.

   

  Risico herseninfectie

  Wanneer dit risico van herseninfecties bestaat, kan de karbonkel met een injectiespuit leeggezogen worden. Bij grotere karbonkels kan er een sneetje geplaatst worden waaruit de pus kan weglekken en grondig worden opgeruimd. In de meeste ernstige gevallen, dus waar de karbonkel zeer groot is en een hoog risico met zich meedraagt, kan de karbonkel chirurgisch worden verwijderd.

   

  Medisch falen

  Normaal gesproken kunt u er van uit gaan de negenoog behandeling goed verloopt. Bij een gering percentage van de behandelingen treden er echter complicaties op. Als deze voorkomen hadden kunnen worden kunt u de behandelend arts Aanklagen voor Medisch Falen. Dit maakt het ongemak er niet minder op maar een Financiële vergoeding voor geleden leed is dan wel op z’n plaats. Een genoegdoening waarmee u een vervelende periode met rechtvaardig gevoel mee kunt afsluiten.

   

  Voor alle veel voorkomende gevallen is er wel een passende karbonkel behandeling voorhanden. Maar bekijk ook wat de oorzaak kan zijn en zie eerst hoe je een karbonkel voorkomen kunt.