• Karbonkel

  Karbonkel oorzaak en steenpuist behandeling

  Een karbonkel wordt ook wel negenoog genoemd en is het geheel van meerdere steenpuisten naast elkaar.

  Een steenpuist ontstaat uit een geïnfecteerd haarzakje. Een karbonkel of negenoog ontstaat uit meerdere geïnfecteerde haarzakjes naast elkaar. Dit wordt ook wel een koolzweer genoemd.

  Deze benamingen worden door elkaar heen gebruikt maar betekenen dus allemaal een karbonkel puist ofwel karbonkel steenpuist. Goed om even te weten als je hierover een gesprek met een huisarts of huidspecialist voert.

  Een karbonkel heeft behandeling of controle van een arts of dermatoloog nodig, omdat het risico’s meedraagt voor de gezondheid.

  Karbonkel oorzaak

  Een negenoog wordt net als steenpuisten veroorzaakt door de stafylokokken bacterie. Deze zeer besmettelijke bacterie infecteert een haarzakje en zorgt daar voor een ontsteking van het weefsel.

  In de meeste gevallen blijft de besmetting beperkt tot één haarzakje en heeft hiermee dus slechts één steenpuist tot gevolg. Soms raken echter meerdere haarzakjes geïnfecteerd en ontstaat er een samenklontering van steenpuisten. Dit is dus een verzameling van geïnfecteerde haarzakjes dicht bij elkaar.

  Lees verder over het ontstaan van een negenoog en de verschillende varianten ervan op karbonkel oorzaak.

  Karbonkel behandeling

  Een karbonkel steenpuist heeft vrijwel altijd specialistische behandeling nodig, door de omvang en het risico voor de gezondheid dat zo’n negenoog met zich meedraagt.

  Hierbij blijft het vrijwel altijd bij een kleine ingreep behandeling, slecht een enkele keer is dagopname vereist.

  De behandelend arts zal in meeste gevallen antibiotica voorschrijven die de bacterie doden, waarna de karbonkel na verloop van tijd vanzelf verdwijnt. Bij zwaardere aandoeningen kan ervoor worden gekozen de pus uit de steenpuist te zuigen of de karbonkel open te snijden om aanwezige pus vrij te laten.

  In zeldzame gevallen moet de karbonkel chirurgisch verwijderd worden. Dan is het goed te weten wat u in geval van vereiste behandeling te wachten staat.

  Lees alles over de behandeling van een steenpuist, van kleine ingreep tot grote behandeling op karbonkel behandeling.

  Karbonkel voorkomen

  Een negenoog of steenpuist kan nooit helemaal voorkomen worden. De aandoening komt voor bij zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën. dus van jong tot oud kan ermee te maken krijgen.

  Veel mensen hebben in hun leven hierdoor wel eens last van een steenpuist, soms met een karbonkel tot gevolg. De kans op zo’n negenoog kan wel voorkomen worden door een aantal simpele maatregelen te nemen in uw levensstijl.

  Hierbij draait het vooral om een goede hygiëne, persoonlijke verzorging en preventieve voorzorg. Heeft u iemand in de omgeving met een steenpuist of negenoog en komt u hiermee in aanraking door bijvoorbeeld behandeling, dan zullen een aantal stappen de kans op overdracht van de bacterie aanzienlijk verkleinen.

  Lees hoe verstandig om te gaan met een karbonkel drager en persoonlijke voorzorg op karbonkel voorkomen.